Homepage

Welkom op de website van de Academische Opleidingsscholen Primair Onderwijs Limburg (AOPOL).

Deze samenwerking is gericht op het realiseren van een moderne opleidingsschool waarbinnen het leren op het opleidingsinstituut en het leren in de opleidingspraktijk op elkaar zijn afgestemd voor zowel aankomende als zittende leerkrachten. De AOPOL biedt studenten en leerkrachten de kans hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen door extra mogelijkheden te bieden in de vorm van leren binnen een academische basisschool en academische pabo. De (onderzoeks-) activiteiten van studenten en leerkrachten worden binnen deze setting gekoppeld aan de ontwikkelings- en innovatie thema’s van de school met als doel het versterken van het leren van de leerlingen.

Start in 2012

Lancering website - 21 januari 2013Feestelijke start AOPOL - 5 april 2012

Laatste nieuws

Presentatie Corry Ehlen Co-creatiewiel (14 december 2015)
Op 14 december verzorgde Corry Ehlen een presentatie rondom het creeren van Co-Creactie binnen Communities. In overleg met de kartrekkers van Academische Opleidingsscholen werden de sterke onderdelen per school benoemd. De komende tijd wordt er gewerkt aan het per school visualiseren van deze onderdelen in een film. Klik hier voor het verdere bericht.

Zesde Academische basisschool van start (15 september 2014)
Openbare basisschool de Regenboog is sedert half september een van de Limburgse academische basisscholen. Het totaal aan academische basisscholen in LImburg komt daarmee op zes. OBS de Regenboog participeert al enkele jaren in projecten, waarbinnen leerkrachten en studenten systematisch onderzoek verrichten naar de eigen praktijk.

Presentatie academische basisscholen tijdens Veldwerk Onderzoeksmiddag dNP (4 juni 2014)
Presentatie van onderzoek naar W&T, spellingsonderwijs en stellen van onderzoeksvragen door de academische basisscholen Amby, Loedoes, de Neerakker en de Hovenier tijdens de eerste onderzoeksmiddag ‘Veldwerk’ te Sittard georganiseerd door de Nieuwste Pabo i.s.m. de Opleidingsscholen van Midden- en Zuid-Limburg.
Klik hier voor het programma

Presentatie over onderzoek academische basisscholen op VELON-Congres (10 maart 2014)
Op 10 maart presenteerde Ellen Siebenlist namens de AOPOL en het lectoraat Opleiden in de School van de Nieuwste Pabo haar onderzoek naar het versterken van de onderzoeksvaardigheden van alle leerkrachten van academische basisschool Amby te Maastricht. De presentatie vond plaats tijdens het Congres voor Lerarenopleiders te Zwolle.

Feestelijke lancering website academische opleidings- scholen primair onderwijs in Limburg (21 januari 2013)
Met het aansnijden van een speciaal ontworpen taart met logo en tekst academische basisscholen, is de website van de academische opleidingsscholen gelanceerd. Vanaf nu kan iedereen informatie vinden over de academische opleidingsscholen, academische basisscholen en academische pabo voor primair onderwijs in Limburg.

Start Academische Pabo (L1 rapportage 13 november 2012) 
L1 besteedde uitgebreid aandacht aan de start van de Academische Pabo, een initiatief van de Nieuwste Pabo en de Open Universiteit. Tijdens een interview in L1LT lichtten Ingeborg Janssen Reinen, directeur van de Nieuwste Pabo, en Marion de Bie, onderwijsontwikkelaar bij de Open Universiteit, dit gezamenlijke initiatief toe.
Klik hier voor het persbericht
Klik voor interview (geluidsfragment)

Academisch naar school (Persbericht DL 17 april 2012)

Opleiden, onderzoeken, innoveren. Dat staat centraal op de vijf Limburgse basisscholen die onlangs van het ministerie het predicaat ‘academisch’ hebben gekregen. Het klinkt pretentieus, maar is feitelijk een opstap naar beter onderwijs.
Klik hier voor het persbericht

Academische basisscholen officieel erkend (Persbericht NOG 25 april 2012)

Onlangs heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vijf opleidingsscholen van de Nieuwste Pabo erkend als academische basisschool. Het gaat hierbij om de scholen Basisschool Amby in Maastricht, Loedoes in Sittard, De Hovenier in Montfort, de samenwerking tussen d'r Durpel en De Gracht in Kerkrade en De Neerakker in Heythuysen.
Klik hier voor het persbericht