De academische pabo

Met de Nieuwste Pabo en de Lerarenuniversiteit van de Open Universiteit op weg naar een universitaire master.

Waarom academisch?

Op scholen is meer en meer behoefte aan academisch opgeleide leraren die aan de ene kant in staat zijn om effectieve instructie te verzorgen binnen een optimaal pedagogisch klimaat, maar aan de andere kant ook onderzoeksvaardigheden bezitten en sleutelfuncties kunnen vervullen in een basisschoolteam. Deze leraren kunnen bijvoorbeeld op basis van evaluaties van de resultaten van hun leerlingen opbrengstgericht werken en samen met collega’s innovatieprojecten tot een goed einde brengen.


Wat is de inhoud?

De Nieuwste Pabo biedt daarom samen met de Lerarenuniversiteit van de Open Universiteit de Academische Pabo aan, een programma dat bestaat uit modules op wetenschappelijk bachelor niveau waarin onderwijskundige kennis, academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden centraal staan. Een succesvolle afronding van dit traject biedt direct toegang tot de masteropleiding Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit.

De inhoud van de academische pabo komt tegemoet aan de behoeften van aankomende en zittende leerkrachten basisonderwijs die meer uitdaging en verdieping willen op het gebied van onderwijskundige kennis en onderzoeksvaardigheden. Met behulp van deze kennis en vaardigheden kunnen resultaten van onderwijskundig onderzoek en het verrichten van eigen onderzoek gebruikt worden ter verbetering van het leren van de leerlingen, het handelen van de leerkrachten in de klas en het samen leren in een professionele leergemeenschap.

De koppeling tussen een academische pabo en academische basisschool versterkt de mogelijkheden voor studenten en scholen. Juist op een academische basisschool werken aankomende en zittende leerkrachten in een academisch klimaat en krijgen ze de kans om hun opgedane kennis en vaardigheden te delen met collega’s en te gebruiken in alledaagse situaties. De academische basisschool is daarom een uitstekende plek om de academische kennis en vaardigheden in te zetten ten dienste van het onderwijs.

Verdere informatie over de academische pabo is te vinden op de website van de Nieuwste Pabo: www.denieuwstepabo.nl/pabo_academisch