Onderzoek door het lectoraat

Het verrichten van onderzoek door studenten en leerkrachten op de academische basisscholen wordt begeleid door daartoe gekwalificeerde onderzoekers en ondersteund door het lectoraat opleiden in de school. Het uitvoeren van onderzoek vormt een stap in de systematische verbetercyclus, die gericht is op het verbeteren van de onderwijspraktijk op basis van evidence. Zowel de procesmatige aanpak, de resultaten van onderzoek, als de effecten van professionalisering in brede zin, zullen op verschillende wijzen gedeeld worden met de andere opleidingsscholen en daarbuiten. De meerwaarde van een academische opleidingsschool is dat opbrengsten naast school specifiek ook school overstijgend zijn.

Onder leiding van het lectoraat Opleiden in de School zal er onderzoek plaatsvinden naar de opbrengst van praktijkonderzoek binnen de academische opleidingsschool, de mate waarin (aanstaande) leerkrachten in staat zijn bij te dragen aan systematische verbeterprocessen binnen de school en naar het versterken van de school als professionele leergemeenschap.

Onderzoeksvraagstukken

Het lectoraat Opleiden in de School stelt de verbinding tussen opleiden in de school, schoolontwikkeling en praktijkonderzoek centraal en formuleert de volgende vraagstukken voor de academische opleidingsschool:
1. Wat is de bijdrage van individueel en collectief praktijkonderzoek door (a.s.) leraren aan de actuele schoolontwikkelingsprocessen?
2. Wat en hoe leren (a.s.) leerkrachten?
3. Onder welke (interne en externe) condities leren (a.s.) leerkrachten?
4. Hoe ziet een ondersteunende onderzoekslijn eruit voor (a.s.) leerkrachten?
5. Wat draagt bij aan het stimuleren van de onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden van leerkrachten in de academische opleidingsscholen?

Verdere informatie over het lectoraat is te vinden op de website
http://www.denieuwstepabo.nl/hetlectoraat