Over AOPOL

De Academische Opleidingsscholen Primair Onderwijs Limburg is een samenwerking tussen de Academische Opleidingsschool Midden-Limburg/Sittard en Academische Opleidingsschool Zuid-Limburg. Binnen beide Academische Opleidingsscholen wordt in het kader van Opleiden in de School intensief samengewerkt tussen stichtingen voor primair onderwijs en de Nieuwste Pabo, het opleidingsinstituut voor leraren primair onderwijs in Sittard, een samenwerking tussen Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool.

Ons doel is het verbeteren van het onderwijs aan leerlingen door opleiden, onderzoek en innovatie met elkaar te verbinden.

Midden-Limburg/Sittard

De Academische Opleidingsschool Midden-Limburg/Sittard bestaat uit een samenwerkingsverband van 7 stichtingen voor primair onderwijs met de Nieuwste Pabo:

 • Stichting Eduquaat te Weert
 • Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal te Heel (SKOM)
 • Stichting Kindante te Sittard
 • Stichting Meerderweert
 • Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) te Heythuysen
 • Stichting Swalm en Roer te Roermond
 • Stichting Triade te Geleen

Zuid-Limburg

 

De Academische Opleidingsschool Zuid-Limburg bestaat uit een samenwerkingsverband van 5 stichtingen voor primair onderwijs met de Nieuwste Pabo:

 • Stichting kom Leren te Maastricht
 • Stichting Innovo te Heerlen
 • Stichting MosaLira te Maastricht
 • Stichting Movare te Kerkrade

Projectorganisatie

De projectorganisatie wordt aangestuurd door de twee stuurgroepen van de Opleidingsschool.

De dagelijkse organisatie ligt in handen van een projectteam dat bestaat uit de kartrekkers van de basisscholen en het opleidingsinstituut. Elke kartrekker geeft leiding aan de communicatie over de AOS op zijn school en binnen zijn bestuur. Het projectteam komt maandelijks samen en legt jaarlijks verantwoording af aan de beide stuurgroepen.

Doelen

Het streven is om op elke school het leren en de leerresultaten van kinderen te verbeteren door:

 1. Systematisch te werken aan thema’s die centraal staan in de schoolontwikkeling.
 2. Daarbinnen gericht onderzoek te verrichten ter ondersteuning van het proces.
 3. De onderzoekende houding en professionele ontwikkeling van aanstaande en zittende leerkrachten te stimuleren.
 4. Theorie en praktijk met elkaar te integreren.
 5. De ontwikkeling en opbrengsten zichtbaar te delen met anderen.